تماس با ما

جهت راهنمایی و پشتیبانی با ما در ارتباط باشید
تماس یا ارسال پیام

 • دفتر شیراز:
  بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) ، روبه روی بلوار
  شهید کسایی ، پلاک 133
 • تلفن دفتر: 07137823832
  شماره فاکس: 07137828477
  شماره تماس مدیریت: 09179686618
 • farzad.naimi72@gmail.com

ایران

 • دفتر شیراز:
  بلوار شهید رجایی (فرهنگ شهر) ، روبه روی بلوار
  شهید کسایی ، پلاک 133
 • تلفن دفتر: 07137823832
  شماره فاکس: 07137828477
  شماره تماس مدیریت: 09179686618
 • farzad.naimi72@gmail.com