ما به شما کمک می کنیم

برجسته ترین خدمات ما افکار ما است

نگهداری و خدمات فضای سبز
مسئله نگهداری از فضای سبز در طیف گسترده ای شامل :پارک ها، باغ ها، مزارع، جنگل ها و حیات وحش نیز صورت می گیرد تا با حفاظت از این مناطق فضایی همیشه سبز جهت لذت بردن جوامع وجود داشته باشد.
تامین نیروی انسانی
خدمات تامين نيروی انسانی از نيازهای اساسی تمامی شرکت ها، سازمان ها، ادارات، ارگان های خصوصی و دولتی می باشد. شرکت عدالت گستر جنوب فارس قادر به ارائه خدمات تامين نيروی انسانی به تمامی مراکز می باشد.
خدمات عمومی
خدمات عمومی شرکت عدالت گستر جنوب فارس شامل : نظافت و خدمات عمومی بخشی از وظایف اصلی موسسات و سازمان هاست. این وظیفه برای گردش کار صحیح موسسات بهداشتی و درمانی نیز ضروری است. وظیفه بخش مذکور این است که برای خدمات صنعتی و کارکنان، شرایط و مشخصات ایمنی را ایجاد کند به نحوی که با برنامه ریزی علمی شرایط مطلوب برای کنترل پیشگیری از آلودگی در سازمان به وجود آید .
تیم حرفه ای عدالت گستر جنوب

شرکت دارای ویژگی ها و خدمات بسیار حرفه ای است

آیا مایلید با ما همکاری کنید؟ با ما تماس بگیرید.